Home » Festivals Concept

Om FoodFilmFestival: Igennem tiden har mennesket raffineret sine basale, daglige behov for føde til oplevelse, nydelse og kultur. Denne lidenskab for mad har også sat sit aftryk i filmkunsten. FoodFilmFestival kombinerer den gode mad med den gode film og den gode oplevelse ved en årlig tilbagevendende festival 4 dage i oktober. FoodFilmFestival tilbyder events, hvor filmvisninger akkompagneres af workshops, smagsprøver, konkurrencer, fællesspisninger og oplevelser, der inviterer festivalgæsterne til at lege med. Sessions med fagfolk lægger op til tankevækkende debatter, og filmevents og smagsindtryk giver mulighed for storslåede oplevelser for sanserne.

About Food Film Festival: Through the ages people have refined their basic daily needs for food to experience pleasure and culture. This passion for food has also made its mark in the art of film. Food Film Festival combines good food with a good movie and a good experience at a recurring annual festival for 4 days in October. Food Film Festival offers events where film screenings accompanied by workshops, tastings, competitions, shared meals, as and experiences that invite festival-goers to play with. Sessions with professionals sets the stage for thoughtful discussions and film events and flavors allows for magnificent experiences.