05.09.2018// Kom til prisvindende film i Aarhus Festuge præsenteret af kunstner Lise Skou

Aarhus Billedkunstcenter, FoodFilmFestival og billedkunstner Lise Skou inviterer til prisvindende film-fremvisning.

Lise Skou Introducerer “Fuglen og den fattige” af dokumentarfilmens Grand Dame, Agnès Varda. Filmen er et unikt, personligt værk om ’glaneurs’ eller ’samlere’. Varda fokuserer ikke kun på samlere af uhøstet afgrøder og madspild, men begiver sig ud på de franske veje og støder alle steder på samlere; Dem, der samler af nød, dem, der genbruger af politisk overbevisning, dem, der samler for sjov, dem, der samler som kunstprojekt. Vardas eget nærvær i samtalerne er filmens væsentligste drive i et personligt essay fra et sted i verden, hvor forbrug og grådighed ikke altid sætter dagsordenen.
“Fuglen og den fattige” havde premiere på Cannes Film Festival og har vundet priser verden over. Den optrådte i 2016 på BBCs liste over de 100 vigtigste film i det 21. århundrede.

Efter filmen får vi et glas vin til Lise Skous talk omkring filmen og sine seneste værker.
Talken er på dansk.

Sted: Kedlen, Godsbanen 
Tid: onsdag den 5. september fra kl. 19
Pris : 75 kr. Køb billet her eller husk kontanter eller mobilpay til i døren.

Program
kl 18:45 Døren åbner
Kl 19:00 Velkommen og introduktion til filmen af Lise Skou
kl 19.05 Fuglen og den fattige
kl 20.30 Talk og debat ved billedkunstner LiseSkou
kl 21.15 Tak for i aften

Om
Lise Skou er billedkunstner, født i Danmark, 1966. Lise Skou arbejder med fokus på post-kapitalistisk politik og kapitalistisk globalisering. Hun arbejder ud fra teorier af bl.a. J.K. Gibson-Graham, der fokuserer på en feministisk kritik af den politiske økonomi. Gennem en kollektiv praksis forsøger hun at forestille sig ikke-kapitalistiske økonomier; at vise et landskab af økonomisk mangfoldighed – et, der ikke er udelukkende eller overvejende kapitalistisk – og undersøger udfordringer i alternative økonomiske indgreb. Lise er uddannet fra Whitney Museum of American Art – Independent Study Program (2002-2003) og Det Fynske Kunstakademi (1998-2004) samt har en BA i Kunsthistorie fra Aarhus Universitet.
Lise Skou er aktuelt med en række værker i Kunsthal Aarhus i august og september 2018

Film: Agnès Varda /Fuglen og den fattige/ “ Les glaneurs et la glaneuse” / Dok/ 2000/ Fr.
Engelske undertekster //Tilladt for børn over 15 år se ImDb  og Trailer

Arrangementet er et samarbejde med Aarhus Billedkunstcenter og FoodFilmFestival.dk og del af Festugen i Aarhus K

—————— ENGLISH ———————–
Aarhus Centre for Visual Art, FoodFilmFestival and artist Lise Skou invite you to a filmscreening af Agnès Varda’s “The Gleaners and I.”

Lise Skou will introduce the work of documentary’s Grand Dame, Agnès Varda. “The Gleaners and I” is a unique personal work about ‘glaneurs’ or ‘collectors’. Varda focuses not only on collectors of unharvested crops and food waste, but hit the French roads to encounter collectors everywhere; Those who gather of need, those who recycle out of political conviction, those who collect for fun, those who collect as art projects. Varda’s own presence in the talks makes this a personal essay from a place in the world where consumption and greed do not always set the agenda.
““The Gleaners and I” premiered at the Cannes Film Festival and have won prizes worldwide, In 2016, it was featured on the BBC’s list of the 100 most important films in 21st century.

After the film, we will enjoy a glass of wine during Lise Skou’s talk about the film and her latest works.

Location: Kedlen, Godsbanen
Time: Wednesday, September 5th from 19

Program
18:45 The door opens
19:00 Welcome and introduction to the film by Lise Skou
19.05 Agnès Varda,” The Gleaners and I”
20.30 Talk and debate by artist Lise Skou
21.15 Thank you for tonight

Price 75. kr incl wine, talk and Film. buy your ticket here or with cash or mobilpay at the entrance

About
Artist Lise Skou is a visual artist, born in Denmark, 1966. Lise Skou focuses on post-capitalist politics and capitalist globalization. Lise Skou works out from theories of J.K. Gibson-Graham, focusing on a feminist criticism of the political economy. Through a collective practice she tries to imagine non-capitalist economies; to show a landscape of economic diversity – one that is not exclusively or predominantly capitalist – and examines challenges in alternative economic interventions.
Lise graduated from the Whitney Museum of American Art – Independent Study Program (2002-2003) and the Fine Art Academy of Edinburgh (1998-2004) and holds a BA in Art History from Aarhus University.
Lise Skou is current with a number of works in Kunsthal Aarhus in August and September 2018.

Film: Agnès Varda / The gleaners and I / “Les glaneurs et la glaneuse” / Doc / 2000 / Fr.
English subtitles // Allowed for children over 15 years

Imdb https://www.imdb.com/title/tt0247380/
Trailer https://mubi.com/films/the-gleaners-i/trailer

The event is a collaboration between Aarhus Centre for Visual Art and FoodFilmFestival.dk and part of Festugen in Aarhus K

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *