Cafe Sigo og FoodFilmFestival fokus på kvindelige iværksætter 20.11.2018

Café SiGo – for kvinder // Café SiGo – for women
I forbindelse med danmarkspremiere på “Goddesses of Food” inviteres du til Cafe Sigo.

Café Sigo er café-aftener kun for kvinder. Cafeén er et fælles initiativ mellem Sigrids Stue med Gobaad Kulturforening i Sleep-In Gellerups hyggelige cafe. Her er der mulighed for at møde andre kvinder og sammen diskutere relevante emner.
I forbindelse med FoodFilmFestival sætter vi fokus på kvinder i fødevarerindustrien.

Før danmarkspremieren inviterer vi til Cafe SiGo, hvor vi italesætter kvindedrømme og kvinders muligheder som iværksættere – med fokus på fødevarerindustrien igennem oplæg og debat.
Sigo café er fra kl 18:30 til 20:00 og koster kun 20 kr. inklusiv debat og kaffe.
Der kan købe lokale specialiteter fra Cafe SiGos eget gryder.!

CAfe Sigo finder sted i Sleep-In Gellerup, Gudrunsvej 82, 8220 Brabrand fra kl.18-20.
Billetlink
Filmvisningen finder sted i Vest for paradis i Andromeda galleri fra kl. 20 og der skal købes separat billet.Pris 85kr/60 kr studenter/medlemmer.
“The Goddesses of Food” er en dokumentar der undersøger hvordan det er at være kvinde i fødevareindustrien. Fortalt af stærke kvindelige rollemodeller.

I den mandsdominerede fødevareindustri formår disse kvinder at få andre boller på suppen. Filmen præsenterer de bedste kvindelige kokke, blandt andre multi-Michelin stjerne kokke Dominique Crenn og Barbara Lync, og flere nye stjerner der laver fantastisk mad verden over. Vi møder unge kvinder, der kæmper imod fordomme og forventninger, men som følger deres passion for at lave god mad. Og kan måske gøre verden til et bedre sted i processen.
Filmen er en global rejse gennem kvinders viljestyrke og talent inden for gastronomien. Kokke og journalister reflekterer over, hvad der holder kvinder tilbage i fødevarebranchen, og hvad vi kan gøre for at ændre på den modstand, som især kvindelige kokke møder.
Vérane Frédiani // 2016 // FR // 106 min // fransk, spansk og engelsk med engelske undertekster
Find din billet på https://www.facebook.com/events/2175031106068253/

———————— ENG ———————————
– Café SiGo – for women // Café SiGo – for women
Cafe Sigo is a café evening, only for women held by Gobaad Cultural Association and Sigrids Stue in Sleep-In Gellerups cozy café. Here you can meet other women and discuss relevant topics. In connection with FoodFilmFestival we focus on women in the food industry.

Before Denmark’s premiere we investigates women’s dreams and women opportunities as entrepreneurs, focusing on the food industry through presentation and debate.
Sigo café costs 20 kr. and includes debate and a coffee,

Film screening takes place in Vest for Paradis in Andromeda Gallery from kl. 20 and separate ticket must be purchased.
Film screening is 85kr. / 60 kr. students / members

In connection with Denmark’s premiere, you are invited to “The Goddesses of Food”, a documentary investigating what it’s like to be a woman in the food industry, told by strong female role models.

In the man-dominated food industry, these women manage to get other muffins on the soup. The film presents the best female chefs, among other multi-Michelin star chefs Dominique Crenn and Barbara Lync, and several new stars that make amazing food worldwide. We meet young women who fight against prejudice and expectations, but who follow their passion for making good food. And maybe make the world a better place in the process.
The film is a global journey through women’s willpower and talent in gastronomy. Cooks and journalists reflect on what keeps women back in the food industry and what we can do to change the resistance, that especially female cooks meet.
Find your ticket
Vérane Frédiani // 2016 // FR // 106 min // france, Spanish, English with English subtiles. Find your ticket https://www.facebook.com/events/2175031106068253/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *