Danmarkspremiere på filmen “Soufra” med spisning og talk ved isabella Marshall

Kom til Danmarkspremiere på filmen “Soufra” med spisning og talk ved isabella Marshall, fra  Ildstedet.

Thomas A. Morgan’s film følger den usandsynlige og inspirerende historie om den sociale iværksætter, Mariam Shaar – en generationsflygtning, der har brugt hele sit liv i Burj El Barajneh- flygtningelejren, syd for Beirut, Libanon.
Filmen følger Mariam, da hun mod alle odds lancerer et succesfuldt cateringfirma, “Soufra “ med et team af medflygtningskvinder. Mariam er en sand entrepenør og starter kort efter en kickstarter kampagne for at udvide med en foodtruck – men selvom kampagnen måske lykkedes, viser det sig at uden en adresse eller uden at være del af samfundet udenfor lejren, er det ikke lige 1-2-3.

Ildstedet laver dejligt mad inspireret af filmen som er inkluderet i prisen.

Efter filmen, fortæller Isabella Marshall fra Ildstedet om sin tid i Libanon og arbejdet med palæstinensiske “flygtninge” i nabolejren “Shatila” i Beirut, en 70-årig flygtningelejr.

Sted: Kedlen Godsbanen,
Tid Søndag den 2. september fra kl. 18
Program
18:00 Døren åbner
18:30 Mad fra Ildstedet og filmvisning
20:00 Dessert og talk ved isabella Marschall
21.00 Tak for i aften.

 

Køb din billet  OBS. Billetsalget lukker lørdag d.1 september. Billetterne kan ikke refunderes, men er ikke navn-bundne.
Arrangement er del af Festugen i Aarhus K 

Filmen er arabisk og engelsk med engelsk undertekster. Isabella Marchalls talk er på dansk.
i forbindelse med filmen er det udgivet en kogebog hvor pengene går ubeskåret til lejrens børnecenter samt opbygge en skole for børnene i lejren. https://rebelhouse-films.myshopify.com/products/soufra-cookbook?variant=255450349577

Film :
Soufra/ instruktør Thomas A Morgan/Dok/74 min/ 2017/USA
IMDb https://www.imdb.com/title/tt6091122/
Anmeldelse: https://www.hollywoodreporter.com/review/soufra-1057877
Tralier: https://vimeo.com/233138776

ildstedet
Ildsteder har bæredygtige madoplevelser fra Mellemøsten med fokus på inkluderende fællesskab for nydanskere igennem meningsfuld beskæftigelse og støtte i Århus K.​ Med måltidet som ramme stræber Ildstedet efter at skabe interessante møder og events imellem kulturer, der fremmer integration, lighed og sammenhængskraft i mellem nydanskere og danskere. Ildstedets mål er at understøtte interkulturel udvikling i Århus.​ Som socialøkonomisk forening geninvesteres al overskud i foreningen, og særligt i gennem løn til ansatte; nydanskere.​ Ildstedet menuer er bygget op om sæsonbestemte og smagfulde råvarer og sammensat i fællesskab med  kokke fra Mellemøsten.

Arrangementet er pre-evnet til FoodFilmFestival.dk og del af Festugen i Aarhus K.

———— ENGLISH——————————–

FoodFilmFestival invites to Denmark premiere on the movie “Soufra” with dining and talk at Isabella Marshall, Ildstedet.

Thomas A. Morgan’s film “SOUFRA” follows the unlikely and inspiring story of social entrepreneur Mariam Shaar – a generation refuge who has spent his entire life in Burj El Barajneh Refugee Camp, south of Beirut, Lebanon. The film follows Mariam, as she launches a successful catering company, “Soufra”, with a team of refugees. Mariam is a true entrepreneur and starts shortly after a kickstarter campaign to expand a foodtruck – but although the campaign might succeed, it turns out that without an address or without being part of the community outside the camp, it’s not easy as pie.

Ildstedet makes great food inspired by the film that is included in the price. After the film, Isabella Marshall from Ildstedet, tells about her time in Lebanon and worked with Palestinian “refugees” in the neighboring Shatila , a 70-year refugee camp.

Place: Kedlen Godsbanen,
Time Sunday, September 2nd from kl. 18
Program
18:00 The door opens
18:30 Food from the fireplace and film show
20:00 Dessert and talks at Isabella Marschall
21.00 Thank you for tonight

The film is Arabic and English with English subtitles. Isabella Marchalls talk is in Danish.
In connection with the film there is published a cookbook where the money goes to the children’s center and to schools for the children in the camp. https://rebelhouse-films.myshopify.com/products/soufra-cookbook?variant=255450349577

NB. Ticket sales close on Saturday, September 1st. The tickets can not be refunded but are not name-bound.

Movie :
SOUFRA/ Instructor Thomas A Morgan / Dok / 74 min / 2017 / USA
Hollywood Reporter Review:
Soufra Tralier

Ildstedet: have sustainable food experiences from the Middle East, focusing on an inclusive community of neo-neighbors through meaningful employment and support in Aarhus K. With the meal as a framework, the fireplace aims to create interesting meetings and events between cultures that promote integration, equality and cohesion between New Danes and Danes. The goal of the fireplace is to support intercultural development in Aarhus. As a socio-economic association, all profits are reinvested in the association, and in particular through wages to employees; Danes.Fireplace menus are built on seasonal and tasteful ingredients and combined with chefs from the Middle East. See more https://www.facebook.com/Ildsted/

The event is pre-made to FoodFilmFestival.dk and part of Festugen in Aarhus K at Godsbanen, Aarhus.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *