Bogmesse - Smag på Litteraturen

 

Book Fair - Taste of Literature

 
Søndag, 25. november 2018, kl. 11.00-16.00, varighed 300 min

 
Sundag, 25 November 2018, 11:00-16:00 o'clock, duration 300 min

 

Kom til bogmesse med gratis talks med forlæggere, når FoodFilmFestival sætter fokus på “Smag på Litteraturen.”

Smag på litteraturen udfolder sig tidens Foodfilmfestival fra 22.-25. november med en mikroforlagsbogmesse med talks samt unikke forfatterarrangementer, og filmvisninger. I weekenden 24.-25. november er der bogmesse med gratis talks med forlæggere, der fortæller om deres udgivelser, samarbejde med forfattere og andre forlag m.m., og hvor publikum kan stille spørgsmål.

Tilgang: gratis

 

Come to the book fair with free talk with publishers when FoodFilmFestival focuses on "Taste of Literature." The Taste of Literature unfolds during FoodFilmFestvial from 22. to 25. November with free talks as well as unique events and filmscreenings.

On the weekend of November 24/25 there is a book fair with free talk with publishers who tell about their releases, collaborating with authors and other publishers, etc., and where the audience has a chance to ask questions.

Admission: free

 

FoodFilmFestival sætter fokus på litteratur i et program med titlen “Smag på Litteraturen.” Forlagene Ektabana, Silkefyret, Basilisk, Æther Publisher har udgivet bøger, der har mad som kultur og hvor maden ofte har fået tildelt en anden rolle end til at stille det daglige behov. Ved bogmessen, vil mikroforlagene præsenterer nye og ældre udgivelser og kan folk komme i dialog omkring forlagenes virken. Ved bogmessen er der lørdag den 24. og søndag den 25.11 daglige gratis talks kl. 12.00 og kl. 14.00.

Bogmessen er lørdag fra kl. 11- 16 og søndag fra kl. 11-16.

Derudover er der 3 unikke arrangementer med forfatterne, der indarbejder mad i deres litteratur, så den kommer til at spille en vigtig rolle i deres værker.

Forfatter Anders Haahr Rasmussen og hans “Det var ikke planen at købe Kålroer” sættes på spidsen torsdag aften igennem "Spis din bog" med fællesspisning og oplæsning pris 250 kr. købes senest onsdag kl 16.

Maiken Abildgaard kommer med
“En Smag af Liv” (lørdag)
“En Smag af Liv” (søndag)
og andre værker som læses op lørdag og søndag - 30kr.

Kasper Hesselbjergs “Salatfeber” og “Østersdage” bliver bragt i spil med en workshops med østeråbning og bog oplæsning for kun 150/125 kr

 

The publishers Ektabana, Silkefyret, Basilisk, Æther Publisher has published books that have food as culture and where food has often been assigned a different role than to set the daily needs. At the book fair, the micro publishers will present new and older releases and people can get into dialogue with authors and publishers. At the book fair there is Saturday the 24th and Sunday the 25th of November daily free talk at 12:00 and 14:00 o'clock.

The book fair is Saturday from noon. 11-16 and sunday from between 11:00 - 16:00.

In addition, there are three unique events with a group of authors who incorporate food into their literature so that it will play an important role in their works.

Author Anders Haahr Rasmussen and his should be put on the tip Thursday evening through "Eat Your Book"where we will eat together and listen to the reading - 250 kr.

Maiken Abildgaard comes with
“En Smag af Liv” (Saturdag)
“En Smag af Liv” (Sundag)
and other works for 30 kr.

Kasper Hesselbjerg's “Salatfeber” og “Østersdage” are brought to play with a workshop with oyster opening and book reading for 150/125 kr

 

Anders Haahr Rasmussen / Ekbátana:

Anders Haahr Rasmussen (f. 1979) er journalist, forfatter og foredragsholder og er bosat på Nørrebro i København. Hans seneste udgivelse er “En fortælling om at være træt” om kronisk træthedssyndrom på People’s Press. Han har skrevet om alt fra tennis over prostitution til maskulinitet i Information og Zetland. Han er forfatter til den prisvindende bog “Èn bold ad gangen” (2010) om Caroline Wozniacki og medredaktør på bogen “Mandens byrde” (2013). Derudover arbejder han som radiovært og tenniskommentator. Hans “Det var ikke planen at købe kålroer” fra 2018, ligger baggrund til arrangementet “Spis din bog.”

 

Anders Haahr Rasmussen / Ekbátana:

Anders Haahr Rasmussen (f. 1979) er journalist, forfatter og foredragsholder og er bosat på Nørrebro i København. Hans seneste udgivelse er “En fortælling om at være træt” om kronisk træthedssyndrom på People’s Press. Han har skrevet om alt fra tennis over prostitution til maskulinitet i Information og Zetland. Han er forfatter til den prisvindende bog “Èn bold ad gangen” (2010) om Caroline Wozniacki og medredaktør på bogen “Mandens byrde” (2013). Derudover arbejder han som radiovært og tenniskommentator. Hans “Det var ikke planen at købe kålroer” fra 2018, ligger baggrund til arrangementet “Spis din bog.”

 

Anders Haahr Rasmussen / Ekbátana:

Anders Haahr Rasmussen (born 1979) is a journalist, author and lecturer and resides at Nørrebro in Copenhagen. His latest release is "A Tale Of Being Tired" About Chronic Fatigue Syndrome on People's Press. He has written about everything from tennis over prostitution to masculinity in Information and Zetland. He is the author of the award winning book about Caroline Wozniacki and co-editor of the book "Man's burden" (2013). In addition, he works as a radio teacher and tennis commentator. His "Det var ikke planen at købe kålroer” from 2018, is the backdrop to the FoodFilmFestival event "Eat Your Book.” in Danish Thursday 22.11.2018

 

Maiken Abildgaard / Æther:

Maiken Abildgaard (født i 1975) er uddannet Cand. Mag i blandt andet dansk fra KUA. Hun arbejder og bor nord for København. Maiken Abildgaard er forfatter til bøgerne “FOLK” (2011), “De Overvågede” (2013) og "En smag af liv" (2014). I hendes seneste bog "En smag af liv” skifter fortællingen mellem det realistiske og det surreelle, så man på finurlig vis mister fodfæste og i stedet svæver ind i en fin og hyperrealistisk illustreret italiensk kogebog – men her er æblerne ikke bare appetitvækkende, de er ormstukne og fulde af maddiker.maddiker. Maiken er aktuelt med en ny udgivelse "Tror du, vi vågner i morgen?" som er et samarbejde med fotografen Linda Hansen. Den udkommer d. 7. december d.å. Maiken har lavet en helt special “En smag af liv” FoodFilmFestival læsning der finder stedet den 24.-25.11.

 

Maiken Abildgaard / Æther:

Maiken Abildgaard (born 1975) is a graduate of Cand. May you, for example, Danish from KUA. She works and lives north of Copenhagen. Maiken Abildgaard is the author of the books "FOLK" (2011), "The Watched" (2013) and "A Taste of Life" (2014). In her latest book "A taste of life," the story changes between the realistic and the surreal, so that you are freaking away and instead float into a fine and hyperrealistically illustrated Italian cookbook - but here the apples are not just appetizing, they are wormed and full of maddies. Maiken new release "Tror du, vi vågner i morgen?" is a collaboration with photographer Linda Hansen and is released on December 7th. Maiken has made a very special “En smag af liv” FoodFilmFestival reading that takes place on the 24th-25th of November in Danish.

 

Kasper Hesselbjerg / Basilisk:

Kasper Hesselbjerg er født i 1985, bor og arbejder i København. Han er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i årene 2007-2013 og modtog i 2015 Astrid Noacks Legat. Hans værker er fulde af idémæssige konstruktioner, skæve iagttagelser og humoristiske paradokser, men rummer tillige store spørgsmål om betydningsdannelsens grundmekanismer. Kasper Hesselbjerg er blandt andet forfatter til bøgerne ”Cornflakes og andre objekter” (2014), ”Salatfeber” (2016) og ”Østersdage” (2017).Mød Kasper søndag den 25, 11 når han over et par østers læser op af sin bog og fortæller relationen mellem sit forfatterskab og sin kunst.

 

Kasper Hesselbjerg / Basilisk

Kasper Hesselbjerg was born in 1985, lives and works in Copenhagen. He is educated from The Royal. Danish Academy of Fine Arts in the years 2007-2013 and received Astrid Noack's Legacy in 2015. His works are full of conceptual constructions, skewed observations and humorous paradoxes, but also contain major questions about the basic mechanisms of meaning formation. Kasper Hesselbjerg is the author of the books "Cornflakes and other objects" (2014), "Salatfeber" (2016) and "Østersdagene" (2017).Meet Kasper on Sunday, 25th of November, reaching over a few oysters, reading up his book and telling the relationship between his writing and his art.

 

Om forlaget Ekbátana

Kasper Hesselbjerg er født i 1985, bor og arbejder i København. Han er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i årene 2007-2013 og modtog i 2015 Astrid Noacks Legat. Hans værker er fulde af idémæssige konstruktioner, skæve iagttagelser og humoristiske paradokser, men rummer tillige store spørgsmål om betydningsdannelsens grundmekanismer. Kasper Hesselbjerg er blandt andet forfatter til bøgerne ”Cornflakes og andre objekter” (2014), ”Salatfeber” (2016) og ”Østersdage” (2017).Mød Kasper søndag den 25, 11 når han over et par østers læser op af sin bog og fortæller relationen mellem sit forfatterskab og sin kunst.

 

About publisher Ekbátana

The publishing house Ekbátana publishes new Danish literature, works of art and art books about art and culture - and what else makes arthritis to beat faster. The publishing house Ekbátana was founded in 2013 and is owned by Christel Sunesen. Christel is a cand.mag. in Danish, BA in rhetoric and initiator and organizer of Lille Bogdag. In addition, she owns the text and proofreading company KommaStreg.

 

Om forlaget Silkefyret

Forlaget Silkefyret specialiserer sig i oversat litteratur og en serie håndlavede, kunstfærdige nyudgivelser af danske forfattere, der skriver knapt og arbejder med kortromanen eller novellen som genre. En fin balance mellem sproglige raffinementer og relevant fortælling.

 

About publisher Silkefyret

The publishing house Silkefyret specializes in translated literature and a series of handmade, artistic new releases by Danish authors who barely write and work with the short novel or novel as genre. A nice balance between linguistic refinements and relevant narratives. Silkefyret has also published works from international acclaimed authors such as Ljudmila Petrusjevskaja.

 

Om forlaget Æther

Forlaget ligger i Aarhus og er opstartet i 2010. Udgangspunktet er at det alternative bogkoncept og den smalle udgivelse skal have en chance for at komme frem. Genremæssigt favner vi bredt men prioriterer den visuelt kreative idé, hvor visuelle elementer er en vital medfortællende del af historien. Det er forlagets mål at vise den trykte bogs mange muligheder ved at integrere visuelle elementer; ikke bare som flotte omslag, men som vitale elementer i selve fortællingen.

 

About publisher Æther

The publishing house is located in Aarhus and started in 2010. The starting point is that the alternative book concept and the narrow release must have a chance to emerge. Generally Æther embrace broadly but prioritize the visually creative idea where visual elements are a vital part of the story. It is the publisher's goal to show the many possibilities of the printed book by integrating visual elements; not just as a beautiful cover, but as vital elements of the story itself.

 

Om forlaget Basilisk

Forlaget Basilisk blev grundlagt i sommeren 1983 og har siden primært udgivet oversat skønlitteratur, dels i tidsskriftet Banana Split (1991-2010), dels i forskellige serier: Babel og Basilisk Poesi. Siden 1999 har Basilisk udgivet Forfatterskolens afgangsantologier og skriftserien Legenda ('det der skal læses') med samtaler, essays, læsninger, oversættelser og kritik m.m. fra Forfatterskolens seminarer, møder, lærere og elever. I 2010 begyndte Basilisk at udgive skriftserien Beta, som samler en række internationale forfatteres refleksioner fra de seneste år over hvad det er der foregår i poesien, hvad det er for en tænkning, der finder sted i den.

 

About publisher Basilisk

The Basilisk publishing house was founded in the summer of 1983 and has since published primarily translated fiction, partly in the journal Banana Split (1991-2010), and in various series: Babel and Basilic Poetry. Since 1999, Basilisk has published the author's school anthologies and the script series Legend ('what should be read') with talks, essays, readings, translations and criticism, etc. from the authors school seminars, meetings, teachers and students. In 2010, Basilisk began publishing the script Beta, which brings together a series of international writers' reflections from recent years about what is happening in poetry, what it's like for a thinking that takes place in it. 
 
 
 

 
The content has been calibrated to your mobile device.