SiGo Café

 

SiGo Café

 
Tirsdag, 20. november 2018, kl. 18.00-20.00, varighed 120 min

 
Tuesdag, 20 November 2018, 18:00-20:00 o'clock, duration 120 min

 

Cafe SiGo italesætter kvindedrømme og kvinders muligheder som iværksættere.

Pris: 20kr

 

Cafe SiGo defines women's dreams and women's opportunities as entrepreneurs.

Price: 20kr

 

Café SiGo – for kvinder

Café Sigo er café-aftener kun for kvinder. Cafeén er et fælles initiativ mellem Sigrids Stue og Gobaad Kulturforening som finder sted i Sleep-In Gellerups hyggelige cafe.

Her er der mulighed for at møde andre kvinder og sammen diskutere relevante emner. I forbindelse med FoodFilmFestival laver vi sambusa og kage.

Sigo café er fra kl 18:30 til 20:00 og koster kun 20 kr. inklusiv debat og kaffe Der kan købe lokale specialiteter fra Cafe SiGos eget gryder!

 

Café SiGo - for women

Cafe Sigo is a café evening, only for women held by Gobaad Cultural Association and Sigrids Stue in Sleep-In Gellerups cozy café. Here you can meet other women and discuss relevant topics.

In connection with FoodFilmFestival we focus on women in the food industry.

 

Om Gobaad

Gobaad har til formål at skabe optimale rammer for somalisk kulturelle aktiviteter. Målgruppen er primært Aarhus børn/piger og unge, samt den kreative ungdom i Aarhus. Vores fokus er kulturel udvikling og dygtiggørelse, gennem somalisk musik & dans.

Sigrids Stue er et kunstprojekt og en platform for samtidskunst, der tager udgangspunkt i lokalområdet i Gellerup, Aarhus, Danmark. Sigrids Stue udvikler projekter i samarbejder med både lokale, nationale og internationale partnere. Vi arbejder med langsigtede kunstprojekter, som bl.a. inkluderer arbejdsophold for uafhængige internationale kunstnere og kuratorer. Derudover har vi bl.a. igangsat en tegneskole for børn i området.Sigrids Stue er lokaliseret i en lejlighed på 3. sal, samt i træ-pavillioner langs den nye hovedgade, begge dele ligger i centrum af Gellerup.

 

About Gobaad

Gobaad aims to create optimal frameworks for Somali cultural activities. The target group is primarily Aarhus children / girls and young people, as well as the creative youth in Aarhus. Our focus is cultural development and empowerment, through Somali music & dance.

Sigrids Stue is an art project and a platform based in the neighbourhood Gellerup, Aarhus, Denmark. Sigrids Stue develops projects in cooperation with both local, national and international partners. We are working on long-term collaborative project that include independent international artists / curators. Furthermore Sigrids Stue run a Drawing School for children in the district. Sigrids Stue is located in a 3d floor apartment in the area, plus a wooden pavillon located also in the very center of Gellerup.

 
Tickets

 
Tickets 

 
The content has been calibrated to your mobile device.