Daisies

 

Daisies

 
Onsdag, 21. november 2018, kl. 19.30, varighed 90 min

 
Wednesday, 21 November 2018, 19:30 o'clock, duration 90 min

 

Se den legesyge og provokerende art filmklassiker ”Daisies”.

De første 10 pers. får en gratis Tjekkisk øl til filmen.

Døren åbner kl. 19.00

Pris: 85kr og 60 kr for studerende

 

Watch the playful and provocative art film classic "Daisies".

The first 10 people receive a free Czech beer for the film.

The doors open at 19:30 o'clock

Price: 85kr and 60 kr for students

 
Tickets

 
Tickets

 

 

 

Daisies

 

Daisies

 
Věra Chytilová // 1966 // Tjekkoslovakiet // 74 min // Tjekkisk tale med engelske undertekster

IMDB

 
Věra Chytilová // 1966 // Czechoslovakia // 74 min // Czech language with English subtitles

IMDB

 

”Daisies” er en unik og eksperimenterende film fra 1966 af den kvindelige instruktør Věra Chytilová, og den er anset som en af filmhistoriens vigtigste feministiske film. Filmen handler om to smukke unge kvinder, begge ved navn Marie, der beslutter sig for, at når nu verden er spoleret og uden moral, så vil de også være det. De smider alle konventioner om hvad der er god feminin opførsel fra sig, og tilfredsstiller alle deres behov uden omtanke. De tager med ældre mænd på restauranter, og æder grådigt mad og kage for deres regning, indtil de uden videre forlader dem for at finde på nye ofre. De dasker rundt på deres værelse hvor de spiser i deres undertøj, og fortsætter i deres legende destruktivitet. Alt dette sker i et surrealistisk univers hvor pigernes moralske afvigelser bliver akkompagneret af skriftende farver, æstetiske billeder og filosofiske overvejelser. ”Daisies” er til den dag i dag en nyskabende og rebelsk film som er både underholdende og tankeprovokerende for et moderne publikum.

Filmen der er både skrevet og instrueret af Věra Chytilová, er en af de mest anerkendte film fra den tjekkiske nybølge, og har skrevet sig ind i historien på grund af dens innovative form og indhold. ”Daisies” var en reaktion på de sociopolitiske omstændigheder i 60’ernes Tjekkoslovakiet, og kommenterer både på regimets dobbeltmoral, og kvinders restriktioner i samfundet. Efter filmens udgivelse blev den straks forbudt af det kommunistiske regering, med begrundelsen at filmens portrættering af madspild var umoralsk. Men Věra Chytilová bruger netop kvindernes forhold til mad, og den glubske måde de fortærer den på som et symbol for et brud med de begrænsninger kvinder er underlagt, samt den politiske situation i sovjetunionen, hvilket selvfølgeligt stikker langt dybere end rent madspild. Filmen starter med at de to kvinder sidder side om side, og deres bevægelser knirker som var de marionetdukker, og de er dukker så længe de lader sig styre af samfundets forventninger til dem. De frigiver sig igennem maden, ved at spise, og ved at spilde den, og det er ikke tilfældigt. På dette tidspunkt i Tjekkoslovakiet har der været en stor mangel på mad, og provokationen er klar, Věra Chytilová skrev endda i filmens slut dedikation: ”Denne film er dedikeret til dem der bliver oprevet over et nedtrampet salatblad”.

 

"Daisies" is a unique and experimental film from 1966 by female director Věra Chytilová, and is regarded as one of the film's most important feminist films. The film is about two beautiful young women, both called Marie, who decide that once the world is spoiled and without moral, that is what they will be. They throw away all the conventions of what is good feminine behavior, and satisfy all their needs without care. They take older men at restaurants and eat greedy food and cake at their expense until they leave them to find new victims. They dash around in their room where they eat and continue in their legendary destructiveness in their underwear. All this happens in a surreal universe where the girls' moral deviations are accompanied by writing colors, aesthetic images and philosophical considerations. To date, "Daisies" is an innovative and rebel movie that is both entertaining and thought provoking for a modern audience.

The film, written and directed by Věra Chytilová, who is one of the most acclaimed films of the Czech new wave, and has entered filmhistory because of its innovative form and content. "Daisies" was reaction to the socio-political circumstances of the 60s Czechoslovakia, commenting on both the regime's double standards and women's constraints in society. After the release of the film, it was immediately banned by the Communist government, on the grounds that the film's portrayal of food waste was immoral. But Věra Chytilová just uses the women's relationship with food and the gluttonous way they consume it as a symbol of a breach with the restrictions women are subject to, as well as the political situation in the Soviet Union, which of course goes far deeper than pure food waste. The movie starts with the two women sitting side by side, and their movements creak like they were puppet dolls, and they are dolls as long as they are guided by society's expectations to them. They release through the food, by eating and by wasting it, and it is not by chance. At this point in Czechoslovakia there has been a great lack of food, and the provocation is clear. Věra Chytilová even wrote in the end of the film: "This film is dedicated to those who are being scorned over a trapped salad leaf."

 

Den ukonventionelle film “Daisies” er naturligvis et produkt af en ukonventionel instruktør. Věra Chytilová startede som filosofi og arkitektstuderende, men startede på FAMU (Film Acadamy of Performing Arts) i 1957, hvor hun var den eneste kvindelige studerende på hendes årgang. Her fandt hun sin kærlighed for improvisation og cinema verité, og hun tog fuldstændigt afstand fra at lave film efter reglerne. Efter “Daisies” blev forbudt blev Věra Chytilová blacklistet fra at lave film i Tjekkoslovakiet, og lavede ikke film der igen før 1976. Siden da har Věra Chytilová haft en lang karriere og lavet flere succesfulde film samt dokumentarfilm.

Wikipedia

IMDB

The Guardian

 

The unconventional film "Daisies" is of course a product of an unconventional instructor. Věra Chytilová started as a philosophy and student in architecture, but then started at FAMU (Film Acadamy of Performing Arts) in 1957, where she was the only female student of her year. Here she found her love for improvisation and cinema verité, and she completely refused to make movies according to the rules. After the "Daisies" were banned, Věra Chytilová became blacklisted from making films in Czechoslovakia, and did not shoot there again before 1976. Since then, Věra Chytilová has had a long career and made more successful films as well as documentaries.

Wikipedia

IMDB

The Guardian

 

”Daises” vandt den prestigefyldte Grand Prix fra The Belgian Film Critics Association.

 

"Daises" won the prestigious Grand Prix from The Belgian Film Critics Association.

 

Er madspild slemt nok til at få en film bandlyst? Da filmen "Daisies" udkom i 1960'ernes Tjekkoslovakiet blev den straks forbudt af det sovjetiske styre, den officielle begrundelse lød at filmens portrættering af madspild der gjorde den umoralsk, men lå der mon noget mere bag?

 

Is food waste bad enough to get a movie banded? When the movie "Daisies" appeared in the Czechoslovakia of the 1960s, it was immediately banned by Soviet rule, the official reasoning that the film's portrayal of food waste made it immoral, or was there more going on? 

 
The content has been calibrated to your mobile device.