Digte og Doku

 

Poetry and Docs

 
Torsdag, 22. november 2018, kl. 19.00-21.00, varighed 120 min

 
Thursdag, 22 November 2018, 19:00-21:00 o'clock, duration 120 min

 

Gellerup Bibliotek og FoodFilmFestival inviterer til en hyggelig aften med dokumentarfilm, digte og lækkerier.

Eventet er gratis og alle er velkomne

 

Gellerup Bibliotek and FoodFilmFestival invite you to a pleasant evening with documentary, delights and poems.

The event is free and everyone is welcome.

 

 

 

Verden i Danmark

 

The World in Denmark

 
Max Kestner // DK // 2007 // 42 min / dansk tale

DFI site

 
Max Kestner // DK // 2007 // 42 min / Danish language

DFI site

 

Hvad er Danmark, og hvem er danskerne? Er det måske noget vi kan blive lidt klogere på når vi ser Max Kestners film "Verden i Danmark" (42 min).

Filmen "Verden i Danmark" viser de mulige elementer der tilsammen bliver "Danmark," om det så er belægningen på en gågade i provinsen, en skriftlig klage, en fødselsdagskage eller en sammenbragt familie. Filmen præsenteres både som "en film om kystlinjer, kæledyr og boliglån" samt "Rejsen på ophavet" og er en hæsblæsende rundtur i Kestners personlige familiealbum, med dertilhørende anekdoter og erindringer, fortalt af Kestner selv. "Verden i Danmark" er en munter og selvironisk film om hvem alle vi danskere er.

 

What is Denmark and who are the Danes? Perhaps, something we can get a little wiser by watching Max Kester's film "The World in Denmark" (42 min).

The film "World in Denmark" shows the possible elements that together become "Denmark", whether it is the coating on a pedestrian street in the province, a written complaint, a birthday cake or a family. The film is presented as "a movie about coastlines, pets and mortgages" as well as "The Travel on the Sea" and is a blazing tour of Kestner's personal family album, with related anecdotes and memories, told by Kestner himself. "The World in Denmark" is a cheerful and selfish film about who we all Danes are.

 

Om Max Kestner:

Max Kestner er uddannet tv-tilrettelægger fra Den Danske Filmskole. Han tog afgang i 1997 med filmen "Clarks". Herefter arbejdede han en årrække for DR. I 2004 lavede Kestner dokumentarfilmen "Nede på jorden" der modtog flere priser og blev vist på en lang række udenlandske filmfestivaler. Kestners film betragter, undersøger og fremlægger nøgternt. Herudover har Kestner bl.a. instrueret "Mig og dig", et portræt af vennen, musikeren Rasmus Nøhr, og dennes problemer med kærligheden og karrieren og overblik. Kestners "Amateurs in Space," fra 2015 og produceret af Sigrid Dyekjær, følger (ubåd)Peter Madsen og Kristian von Bengtson i deres arbejde på at bygge en rumraket, der skal kunne føre et menneske med sig ud i rummet. Filmen fik stor opmærksom ved de internationale film festivaler og efter de tragiske omstændigheder omkring Kim Walls, svært ikke at se i et nyt lys. I sin seneste film, QEDA,- har Kestner kaster sig over spillefilmen og lægt København under vand.

IMDB

 

Om Max Kestner:

Max Kestner is a trained television organizer from The Danish Film School. He retired in 1997 with the movie "Clarks". After that he worked for DR for a number of years. In 2004, Kestner made the documentary "Down on Earth", which received more awards and appeared at a number of foreign film festivals. Kester's film looks at, investigates and presents carefully. In addition, Kestner has directed "Me and you", a portrait of the friend, musician Rasmus Nøhr, and his problems with love and career and overview. Kestner's "Amateurs in Space," from 2015 and produced by Sigrid Dyekjær, follows (submarine) Peter Madsen and Kristian von Bengtson in their efforts to build a space rocket that will lead a person into space. The film got great attention at the international film festivals and after the tragic circumstances around Kim Walls, hard to see in a new light. In his latest film, QEDA, - Kestner has rolled over the feature film and dropped Copenhagen underwater.

IMDB

 

 

 

Efter filmen bliver der læst digte op der giver indblik i Danmark, forskellige refleksioner om danskhed, og hvordan vi allesammen passer ind i dette billede. Bagefter er der mulighed for at tale sammen om filmen, digtene og de tanker, de sætter i gang hos os, over en kop kaffe og lækkerier. Eventet er gratis og alle er velkomne. Vi glæder os til at se jer!

 

After the film, there are poetrys readings which gives insights into Denmark, different reflections on Danishness, and how we all fit into this picture.
Afterwards, join in the debate about the film, the poems and the thoughts on what danishness mights entails over some snacks and a cup of coffee 

 
The content has been calibrated to your mobile device.