Forfatter Kasper Hesselbjerg med Østeråbning

 

Author Kasper Hesselbjerg and Oysters opening

 
Søndag, 25. november 2018, kl. 15.30 - 18.00, varighed 150 min

 
Sundag, 25 November 2018, 15:30 - 18:00 o'clock, duration 150 min

 

I forbindelse med Kasper Hesselbjergs oplæsningen fra blandt andet sin senste bog" Østers dage" har vi allieret os med Henrik Axelsen, der viser os hvordan man åbne østers.

Nyt Program

15:00 free talk

 

In connection with Kasper Hesselbjerg's reading from, among other things, his last book "Oysters days", we have allied with Henrik Axelsen, to show us how to open them.

Program Changed

15:00 free talk
 

Kasper Hesselbjerg forfatterskab er myldrende fuld af mad.

Med titler som “Salatfeber,” “Corn Flakes og andre specifikke objekter,“ “Pensée Soufflé Etc,” “På vej til Kina”, “Avocadoen ligger i handskerummet” og hans seneste “Østerdage” er det tydelig at mad spiller en væsentlig rolle i hans forfatterskab. Hvad der bliver ekstra tydeligt, når han læser op af sine værker, hvor blandt andet refleksionen over en salat og madens offentlige implikationer folder sig ud i fuldt flor.

Kasper giver et unikt indblik i hverdagens struktur, når han ved hjælp af måltider, kunst, historien, katastrofeteorier og assimilationssystemer tager os igennem verden. Her er plads til både drinks , croissants, salat og østers!

I forbindelse med oplæsningen af den nyeste bog" Østersdage" har vi allieret os med Henrik Axelsen.

Henrik fortæller om sin passion for østers

Kasper Hesselbjerg er aktuel med en udstillingen “Lunacy", som har fernisering den 23. november og kommer i løbet af eftermiddagen ind på forholdet mellem sit forfatterskab og sit billedkunstneriske virke.

Kasper Hesselbjergs bøger kan købes - og signeres - til arrangementet.

 

Kasper Hesselbjerg's writing is full of food.

With titles like "Salatfeber," "Corn Flakes and other specific objects," "Pensée Soufflé Etc," "On the way to China", "Avocado is in the glovebox" and his recent "Early days" it is clear that food plays an important role in his writing. What becomes extra clear when he reads his works, where, among other things, the reflection of a salad and food's public implications unfold in full bloom.

Kasper gives a unique insight into the structure of everyday life as he uses us through meals, art, history, disaster theories and assimilation systems to take us through the world. Here is room for both drinks, croissants, salad and oysters!

Henrik talks about his passion for oysters.

Kasper Hesselbjerg is current with an exhibition "Lunacy", which has been hosted on November 23th, and during the afternoon comes into the relationship between his writing and his visual artistic work.

Kasper Hesselbjerg's books can be purchased - and signed - for the event.

 

Om Kasper Hesselbjerg:

Kasper Hesselbjerg er født i 1985, bor og arbejder i København. Han er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i årene 2007-2013 og modtog i 2015 Astrid Noacks Legat. Hans værker er fulde af idémæssige konstruktioner, skæve iagttagelser og humoristiske paradokser, men rummer tillige store spørgsmål om betydningsdannelsens grundmekanismer. Kasper Hesselbjerg er blandt andet forfatter til bøgerne ”Cornflakes og andre objekter” (2014), ”Salatfeber” (2016) og ”Østersdage” (2017).

 

About Kasper Hesselbjerg:

Kasper Hesselbjerg was born in 1985, lives and works in Copenhagen. He is educated from The Royal. Danish Academy of Fine Arts in the years 2007-2013 and received Astrid Noack's Legacy in 2015. His works are full of conceptual constructions, skewed observations and humorous paradoxes, but also contain major questions about the basic mechanisms of meaning formation. Kasper Hesselbjerg is the author of the books "Cornflakes and other objects" (2014), "Salatfeber" (2016) and "Østersdagene" (2017).

 

Om Henrik Axelsen:

Henrik Axelsen, Kokkefaglærer på AARHUS TECH gennem 7 år, har før det arbejdet som kok/køkkenchef i Aarhus i 11 år. De seneste 5 år har han deltaget i østeråbnings -konkurrencer og har vundet fire 2. pladser ved DM. Smag, kvalitet og håndværket er meget vigtigt, men Henrik viser hvordan også formidlingen om produktet kan være med til at løfte oplevelsen.

 

AboutHenrik Axelsen:

Henrik Axelsen, Cooking teacher at AARHUS TECH for 7 years, has previously worked as a chef / kitchen manager in Aarhus for 11 years. Over the last 5 years he has participated in the opening of the oesters competition and has won four two places at the DM. Taste, quality and craftsmanship are very important, but Henrik shows how the dissemination of the product can help lift the experience.

 

Om forlaget Basilisk

Forlaget Basilisk blev grundlagt i sommeren 1983 og har siden primært udgivet oversat skønlitteratur, dels i tidsskriftet Banana Split (1991-2010), dels i forskellige serier: Babel og Basilisk Poesi. Siden 1999 har Basilisk udgivet Forfatterskolens afgangsantologier og skriftserien Legenda ('det der skal læses') med samtaler, essays, læsninger, oversættelser og kritik m.m. fra Forfatterskolens seminarer, møder, lærere og elever. I 2010 begyndte Basilisk at udgive skriftserien Beta, som samler en række internationale forfatteres refleksioner fra de seneste år over hvad det er der foregår i poesien, hvad det er for en tænkning, der finder sted i den.

 

About publisher Basilisk

The Basilisk publishing house was founded in the summer of 1983 and has since published primarily translated fiction, partly in the journal Banana Split (1991-2010), and in various series: Babel and Basilic Poetry. Since 1999, Basilisk has published the author's school anthologies and the script series Legend ('what should be read') with talks, essays, readings, translations and criticism, etc. from the authors school seminars, meetings, teachers and students. In 2010, Basilisk began publishing the script Beta, which brings together a series of international writers' reflections from recent years about what is happening in poetry, what it's like for a thinking that takes place in it. 

 
The content has been calibrated to your mobile device.