Om Kunsthal Aarhus
Kunsthal Aarhus blev grundlagt i 1917 på initiativ af bestyrelsen for Århus Kunstforening af 1847 (i dag ÅK Venner), and den er fortsat den eneste Kunsthal i Aarhus og en af de ældste i Danmark og Europa. Med dens grundlæggende mission at “inspirere og promovere et generelt kendskab til de skønne kunster,” blev den modtaget med stor entusiasme af offentligheden og har lige siden spillet en central rolle i forhold til at udvikle og præsentere international samtidskunst i Danmark. Fra 2013 er en af de første, betydelige forandringer, forbundet med det nye program, udviklingen af en ny visuel identitet i samarbejde med det danske, strategiske designfirma Designit. Som et led i processen mod at genforene dens historie og fremtidige vision, er Århus Kunstbygning blevet transformeret til Kunsthal Aarhus.

ABOUT Kunsthal Aarhus
Kunsthal Aarhus was established in 1917 on the initiative of Aarhus Artists Association of 1847, and it remains the only Kunsthal in Aarhus and one of the oldest in Denmark and Europe. With its founding mission to “inspire and promote a general knowledge of the fine arts,” it was received with great enthusiasm by the public and has since played a central role in developing and presenting international contemporary art in Denmark. From 2013, one of the first significant changes associated with the new programme is the development of a new visual identity in collaboration with the Danish strategic design firm Designit. As part of the process of reconnecting its history and future vision, Århus Kunstbygning has been transformed into Kunsthal Aarhus.

kunsthal-aarhus