Om FoodFilmFestival

About FoodFilmFestival

Igennem tiden har mennesket raffineret sine basale, daglige behov for føde til oplevelse, nydelse og kultur. Denne lidenskab for mad har også sat sit aftryk i kunsten. FoodFilmFestival kombinerer den gode mad med den gode medie og den gode oplevelse ved en årlig tilbagevendende festival. FoodFilmFestival tilbyder events, hvor film, kunst og litteratur akkompagneres af workshops, smagsprøver, konkurrencer, fællesspisninger og oplevelser, der inviterer festivalgæsterne til at lege med. Sessions med fagfolk lægger op til tankevækkende debatter, og film, kunst og smagsindtryk giver mulighed for storslåede oplevelser for sanserne.

Kærlig hilsen
FoodFilmFestival

Over time, humanity has refined its basic daily necessity for food for experience, enjoyment and culture. This passion for food has also put its impression in the art. FoodFilmFestival combines the good food with the good media and the good experience at an annual recurring festival. FoodFilmFestival offers events where film, art and literature are accompanied by workshops, tastings, competitions, community breaks and experiences that invite festival guests to play with. Sessions with professionals give rise to thoughtful debates, and film, art and taste impressions allow for wonderful experiences for the senses.

All the best,
FoodFilmFestival