Se hvordan Aarhus Universitet med i den seneste udvikling af en bæredygtig madkultur og lækker tang.. ikke kun til mennesker men også til kreaturer- linket er fra BBC og på engelsk.
ENG Aarhus University is once again involved in the latest development of a sustainable food culture and as is delicious seaweed … not only for humans but also for cows.