Den 5. september kom Claus Meyer til Aarhus i forbindelse med filmvisningen af “A Taste fo Sky.” I marts 2019, var der verdens premiere på Michael Lei’s dokumentarfilm “A taste of sky.” Ved premieren mødte vi fra FoodFilmFestival Claus Meyer og oplevede hans engagement og visionen om, hvordan det er muligt igennem respekt, viden, dialog og mad-uddannelser at hjælpe folk i udviklings-landene ud af fattigdom og at gøre verden et mere bæredygtigt sted. Det var en stærk vision om at uddanne sig til en fremtid, som Claus Meyer har forsæt i sine projekter og som igen viser at det tager en landsby for at opdrage et barn samt hvordan vores omgang med mad, kan være med til at forbedre verden- eller som Claus Meyer siger ” using deliciosness as a tool to impact the world”! Micheal Leis film følger Claus Meyers “Gustu” projekt i Bolivia igennem tre personer med hver deres fortælling; Kenzo, en ung kok og hvor mange i familien er involveret i jagt, høstning og anden madproduktion med fokus på Amazonas delta. Kenzo ønsker at præsentere Amazonas igennem smage og retter. Marie Claude, hvis mor overlader hende som 8 årig hos bedstemoren i Andes bjergerne og hvor MarieClaude snart måtte lære at pleje den ældre kvinde. MarieClaude er vendt tilbage ti Andes bjergene for at lære og udvikle retter med råvarer fra området. Sidste men ikke minst følge filmen Claus Meyer, der som 19 årige helt uventet bliver taget under vingerne af den franske mesterbager og -kok Guy Sverzut i Gascogne i det sydvestlige Frankrig og som er med til at starte Meyer på en helt unik vej, da han vender tilbage til Danmark. Filmen viser hvordan man nogengange må finde sin egen kultur igennem mødet med andre, samarbejde og nysgerrighed samt at det ikke altid er for givet, hvor man ender eller hvem der hjælper en på vej.
Der er mange mad-iværksættere og unge i Gellerup, der drømmer om at starte for sig selv og at finde deres egen vej, og derfor var det en vigtig film at vise i Gellerup Art Factory for FoodFilMFestival samt en enestående mulighed for at involverer Claus Meyer, som er kendt og respekteret og interesseret i at tage debatten og at give tips og feed back. Resultatet var en helt special eftermiddag med debat med Alexander Muchenberger og Aysha Amin fra Smag a la Gellerup og Roda Ahmed fra Saakin Sambusa, som kom på scenen og med en hjælpende hånd af Mai Damgaard Rasmussen fra FoodFilmFestival gik i dialog med Claus Meyer og publikum. Vi havde ligeledes inviteret Frida Lund fra Kaffe Fair, som desværre ikke kunne komme.
Efterfølgende var der rundvisning med flere smagsprøver, både at mad og madtiltag i området samt et besøg ved Bazaar vest og sidst men ikke mindst, nåede mange af få en selfier med Claus Meyer.
Tak til alle jer der kom ,- for jeres spørgsmål og input, for at gøre det en helt special dag og ikke mindst tak til Claus Meyer, for at tage tid og gå i dialog med et åbent og nysgerrig sind!
———— ENGLISH ——————–
On September 5, Claus Meyer came to Aarhus in connection with the film screening of “A taste fo Sky.” In March 2019, there was the world premiere of Michael Lei’s documentary “A Taste of Sky.” At the premiere we met Claus Meyer and was amazed of his commitment and vision of how it is possible through respect, knowledge, dialogue and food education to help people in developing countries out of poverty and to make the world a more sustainable place. It is a strong vision to educate oneself to a future which Claus Meyer has continued in his projects and which in turn shows, that it takes a village to raise a child as well as how our dealings with food can help improve the world- or as Claus Meyer says “using deliciosness as a tool to impact the world”!
Micheal Lei’s film follows Claus Meyer’s “Gustu” project in Bolivia through three persons, each with their own story; Kenzo, a young chef, were many in the family are involved in hunting, harvesting and other food production focusing on the Amazon Delta, which is an area (or “cuisine) which Kenzo wants to show the world through tastes and dishes. Marie Claude, whose mother leaves her as an 8-year-old with the grandmother of the Andes mountains and where MarieClaude from a young age had to learn to care for the elderly woman. Later, she returns to the Andes mountains to learn and develop dishes with ingredients from the area. Last but not least, the film follow Claus Meyer, who with 19-years is unexpectedly taken under the wings of French master baker and chef Guy Sverzut in Gascony in southwestern France, which sets Claus on very unique path as he returns to Denmark. The film shows how one must sometimes find one’s culture through the meeting with others, by cooperation and curiosity and that it is not always for granted where one ends or who helps one on the way.
There are many food entrepreneurs and young people in Gellerup who dream of starting for themselves and finding their own way. Therefore it was an important film to show in the Gellerup Art Factory for FoodFilMFestival as well as a unique opportunity to involve Claus Meyer , who is well known and respected as well as open to debate, tips and to provide feed back. The result was a very special afternoon with debate with Alexander Muchenberger and Aysha Amin from Smag a la Gellerup and Roda Ahmed from Saakin Sambusa, who was invited to the stage by Mai Damgaard Rasmussen from FoodFilmFestival to engaged in a dialogue with Claus Meyer and the audience. Frida Lund from Kaffe Fair could unfortunately not participate in the debate.
Subsequently, Claus Meyer was invited on a tour with several tastings, both food and food initiatives as well as a visit to the Bazaar west and last but not least, a lot got to get a selfies with Claus Meyer.
Thanks to all of you who came- for your questions, for making it a very special day and not least to Claus Meyer, for taking time and engaging in dialogue!