Kategori: Regioner for gastronomi
Kategorivinder: Hjem for nordiske smage 2020🐟🌱🌾
Juryens bemærkning: Den bedste atmosfære, filmen får dig til at være i Trondheim-Trøndelag. Det får dig til at smile; så ægte. 
Daniela Jelinčić, Kroatien
 
Category: Regions of Gastronomy
Category winner: Home of Nordic Flavours 2020🍾
Jury remark: The best atmosphere, the film makes you want to be in Trondheim-Trøndelag. It makes you smile; so genuine. 
Daniela Jelinčić, Croatia
Kategori: Europæiske unge kokke
Kategorivinder: Levi Devžej💥
 
Juryens bemærkning: Filmen rørte mig dybt. Den unge kok viste, hvordan man kan vokse op og udvikler sin personlighed i Slovenien uden at glemme sin arv, kultur og historie.
Marina Simião, Brasilien
 
 
Category: European Young Chefs – Category winner: Levi Devžej🎉
Jury remark: It brought me a lot of emotions. The young chef showed how to grow and step forward without forgetting his heritage, culture and history in Slovenia.
Marina Simião, Brasil
Kategori: Madrelateret oplevelser eller madgaver fra regionerne i gastronomi
Vinder: En smag af Sant Joan af
Juryens bemærkning: Denne kortfilm fanger ånden i denne ekstraordinære menoranske begivenhed og dens historiske forbindelser til gastronomi og madens rolle i den hele oplevelse som kombineres med traditionelle opskrifter og kokke.
Robert Palmer, Skotland
Category: Food-related experiences or Food Gifts from the Regions of Gastronomy🐎
Winner: A Taste of Sant Joan by
Jury remark: This short film captures the spirit of this extraordinary Menorcan event and its historic links to gastronomy, and the role of food in the overall experience, combined with traditional recipes shared by the chefs and cooks involved.
Robert Palmer, Scotland
Kategorie: Historiske madruter- 
Vinder: Mayonnaise, Universal Sauce🥇
Juryens bemærkning: “ Denne film fortæller den ukendte og overraskende historie om mayonnaise – eller skal jeg sige ‘Mahonesa’? Dens historie fortælles smukt gennem billeder og drejninger i historien, hvor Menorca spiller en afgørende rolle.”
Mai Damgaard Rasmussen,
FoodFilmFestival, Dk
 
 
Category: Historical Food Routes. Winner: Mayonnaise, the Universal Sauce🥇
Jury remark: “This film tells the little known and surprising history of mayonnaise,- or should I say Mahonesa? Its story is beautifully told through pictures and the twists and turns of history where Menorca plays its crucial role”.
Mai Damgaard Rasmussen,
FoodFilmFestival, Dk
Kategori: Nye madtendenser
Kategorivinder: Talent & Kreativitet🎉
Juryens bemærkning: Inspirerende kortfilm i Catalonien, der er i stand til at skabe ønsket om kvalitet og innovation. Dorian Lungu, Rumænien
 
 
Category: New Food Trends
Category winner: Talent & Creativity👏
Jury remark: Inspirational short movie set in Catalonia, capable of creating the desire for quality and innovation. Dorian Lungu, Romania
Kategori: Miljø og mad🌳
Kategorivinder: Making Norway Taste the Picture 2
 
Juryens bemærkning: Godt klaret! Giver en smag af natur, mad, mennesker og skønheden i Trondheim-Trøndelag. Skabt med viden, erfaring, følelser og kærlighed. Lidia Varbanova, Bulgarien
 
 
 
Category: Environment and Food🌿
Category winner: Making Norway Taste the Picture- Visit Norway
 
Jury remark: Very well done! Gives a flavour of nature, food, people and the beauty of Trondheim-Trøndelag. Created with knowledge, experience, emotion and love.
Lidia Varbanova, Bulgaria
 
Kategori: Mad og De Forenede Nationers mål for bæredygtig udvikling
Kategorivinder: Bord, dæk dig af Julia Kaja Prezebe🎂
Juryens bemærkning: En velgennemtænkt og godt fremført kortfilm fra Århus-Region Midtjylland med en meget enkel idé, der får dig til at tænke over vores ansvar med madspild og bæredygtighedsspørgsmål …
Alessio Cavicchi, Italien
 
 
 
Category: Food and the United Nations Sustainable Development Goals
Category winner: Table, Set Yourself by Julia Kaja Prezebe!🍽
Jury remark: A well thought out and performed short movie from Aarhus-Central Denmark Region, with a very simple idea that makes you think about our responsibility with food waste and sustainability issues…
Alessio Cavicchi, Italy