Hvis du først begynder at lægge mærke til det, dukker vigtigheden af ​​mad op overalt, hvilket ikke er et under, da vi ikke kan leve uden mad! Covid har dog mere end noget andet vist, hvordan mad, sociale forhold og sundhed er grundlæggende for vores overlevelse – hvad enten det gælder klimaændringer, konflikten i det sydkinesiske hav, kultur eller “gaffel gangster” skandalen i Paris: Det hele er i BBC’s “from our Correspondance” på denne solrige søndag – 4 dage før alle restauranterne og caféer i Danmark skal åbne med et reservations- system, fuldt bemandet og med alt mad bestil hjem og afleveret! Vi krydser finger og håber, at alle vil hjælpe med at få det til at fungere! Cirka. 17.30 minutter inde i programmet kan du høre om “Gaffel-gangsterne” og kok Christophe Leroy, der blandt andet sammen med Pam Anderson startede en vegansk restaurant -som hun dog i sidste uge træk sig ud af! Skandalen viser imidlertid, at det sociale aspekt i Frankrig måske har gjort det vanskeligere at holde pandemien nede der samt forklarer muligvis hvorfor der er så mange hunde i Paris og et smukt eksempel på udtrykket: “gryden der kalder kedlen sort”! God weekend🌱 ENG If you first start to notice, the importance of food pops up everywhere, -which is not really a wonder, since we can not live without food, but Covid has more than anything shown how basic food, social relations and health is to our survival – whether it be climate change, the conflict in the South China Sea, food insecurity, culture or the “fork gangsters” scandale in Paris: It is all in this BBC’s “From our correspondence” on this sunny Sunday- just 4 days before all the restaurants and cafes in Denmark are supposed to open up with a reservationsystem, full stocked and staffed: We wish you all luck and hope that we all can help to make it work! About 17.31 minutes into the program you can hear about the “fork gangsters” 🍴which includes celebritychef Christophe Leroy -who together with Pam Anderson started a vegan restaurant, which she pulled out of last week. The scandal however shows that the social aspect in France might have made it more difficult to keep the pandemic down as well as possible explain why there are so many dogs in Paris and is a beautiful example of the expression :”the pot calling the kettle black” Enjoy your weekend! Hear the program here www.bbc.co.uk/sounds/play/w3ct1mtn