Selvom mange spiser hummersuppe nytårs aften, er Caroline Albertine Minor “Hummerens skjold” ikke en madbog, men måske et godt alternativt for dem, der er overfølsom overfor skaldyr?! Titlen henviser til at hummerne fødes med et skjold, der med tiden bliver for lille, hvorfor hummeren en dag må kaste det af og gemme sig,- nøgen og sårbar, indtil et nyt skjold i bedre pasform er vokset frem. Titlen synes som en fin metafor for 2020, og forhåbentlig   kommer alle frem fra skjulet i 2021 stærkere end før.
Godt Nytår!
ENGLISH
Although many Danes eat lobster soup on New Year’s Eve, Caroline Albertine Minor “Lobster shield/Hummerens skjold” is not a cookbook but perhaps a good alternative for those who are hypersensitive to seafood ?! The title refers to the lobsters being born with a shield that over time becomes too small, which the lobster one day has to discard and hide itself- naked and vulnerable, until a new shield in a better fit emerges. The title seems like a very fine metaphor for 2020 and hopefully most come out the hiding places in 2021 stronger than before.
Happy New Year!