“IF you can’t beat them- eat them” er en kogebog udgivet af Miljøministeriet for at sætte fokus på invasive arter i den danske natur og på den måde skabe interesse og nysgerrighed for de arter, som truer andre arter. Kogebogen viser hvordan du kan bruge lokale råvarer fra naturen til bæredygtig mad og forhåbentlig bidrager bogen til et øget fokus på invasive arter og deres skadelige påvirkning på den hjemmehørende biodiversitet. Kogebogen er udarbejde af elever fra Hotel- og Restaurantskolen i København og i linket kan dy finde opskrifterne og reglerne for at indsamle www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2019/12/978-87-7038-129-1.pdf <www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2019/12/978-87-7038-129-1.pdf>
ENG: “IF you can’t beat them- eat them” is a new cookbook published by the Ministry of the Environment to draw attention to invasive species in the Danish nature and thus create interest and curiosity for the species that threaten other species. The cookbook shows how you can use local ingredients the wild for sustainable food and hopefully the book contributes to an increased focus on invasive species and their detrimental impact on native biodiversity. The cookbook is prepared by students from the Hotel and Restaurants School in Copenhagen and in the link you can find the recipes and rules for collecting -in Danish..https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2019/12/978-87-7038-129-1.pdf <www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2019/12/978-87-7038-129-1.pdf>