Lørdag morgen var der “Food porn” i et helt nyt lys med Chantal Akermans kultklassiker “Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles”i Øst for Paradis.
Chantal Akerman var en belgisk filminstruktør, kunstner og professor ved City College of New York. Ifølge filmteoretiker Gwendolyn Audrey Foster har Akerman haft substantiel indflydelse på feministisk og avant-garde film og filmen “Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles” fra 1975 er Akermans mest kendte film. “Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles” er på mange punkter en film udover det sædvanlige; bare dens længde på 3 timer og 21 minutter giver begrebet “Slow Cinema” en helt dimension.

Filmen er del af FoodFilmFestivals “Slow cinema” program, men selvom Chantal Akermans “Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles” tager sin tid, så er det lidt udover den sædvanlig “Slow Cinema” genre idet Akerman opbygger spændingen scene for scene, hvilket kulminerer i filmens slutning. Vi inkluderede dog filmen med i FoodFilmFestival SLOW CINEMA programmet, da det ikke ofte at man ser at der laves mad i real time på film.

En stor tak til Wallonie – Bruxelles International, foundation Chantal Akerman, Den Belgisiske Ambassade og Øst for Paradis for samarbejdet.

———- ENGELSK — ————
Saturday morning was “Food porn” in a new light with Chantal Akerman’s cult classic “Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Brussels”in Øst for Paradis.
Chantal Akerman was a Belgian film director, artist and professor at the City College of New York. According to film theorist Gwendolyn Audrey Foster, Akerman has had a substantial influence on feminist and avant-garde films and the 1975 film “Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Brussels” is Akerman’s best-known film. “Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Brussels” is, in many respects, a film out of the ordinary; just its length of 3 hours and 21 minutes gives the concept of “Slow Cinema” a whole dimension.

The screening is part of FoodFilmFestival’s “Slow cinema” program, however although Chantal Akerman’s “Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Brussels” takes its time, the is a bit beyond the usual slow cinema genre as Akerman builds the suspense scene by scene , that culminates at the end of the film. The film however included in the FoodFilmFestival SLOW CINEMA program as it is not often that you watch someone preparing food in real time on film.

Thanks to Wallonie – Bruxelles International, the foundation Chantal Akerman, the Belgium Embassy and Øst for paradis for making the screening possible.