Se hvordan dine spisevaner og andre hverdags gøremål er med til at påvirke dine gener .. og selvom de nævner meditation og yoga som afslapping så viste et større studie fra Aarhus universitet at det at lytte til musik eller at gå en tur i naturen har samme virkning.
Glædelig feriedage
See how your eating habits and other everyday activities help to influence your genes .. and even though meditation and yoga are mentioned for relaxation, a larger study from Aarhus University however showed that listening to music or going for a walk in nature has the same effect. Happy Holidays