DK/ENG På de forgående festivaler har vi haft fokus på en udpræget mandekultur i kokkebranchen og iværksætteri – fx med Pechafoodcha med kvindelige iværksættere og Maya Gallus’ “The Heat a kitchen (R) evolution,” som viser at kvindelige kokke generalt er mindre offentligt synlige og derved har svært ved finde business engler eller at låne penge i banken til at starte egne virksomheder. Andre har svært ved at brænde igennem da mange stadig den dag i dag ser familielivet hovedsagligt, som kvindens ansvar og umuligt kombinerer med de mange og lange arbejdsdage i de flest køkner. I dagens aviser tager Sebastian Cordes til mæle omkring sexisme i filmbranchen og hans kritik er en fin beskrivelse på Slow Cinema og hans “Visitor” – som Sebastian præsenterede en næsten færdig klippet version af ved FoodFilmFestival i 2017 over middag og en god debat: Filmen “Visitor” skildre flygtningekrisen igennem et besøg på den græske ø Chios, fortalt i stærke billeder og igennem et digt – som reflektere over hans egen situation som differentieret outsider og gæst,-og som ikke er en ulig tilgang når Sebastian idag opfordre til at “Alle os andre, der ikke er udsat for noget, vi skal pakke vores egoer væk og tie stille og lytte ..” Find artiklen her ekstrabladet.dk/flash/dkkendte/filminstruktoer-ti-stille-og-lyt/8324903?fbclid=IwAR2d5EtNp8Ktrf5sYJ5Y5xuwhwzxaEVS4ZLGkq28OZqXa6mZWcbz7O7NsWk

—— ENG —– At previous festivals, we have focused on a distinct male culture in the culinary industry and entrepreneurship – for example with Pechafoodcha talks with female entrepreneurs and the premiere of Maya Gallus’ “The Heat a kitchen (R) evolution,” which showed that female chefs generally are less public visible and thereby have difficulty finding business angels or borrowing money from the bank to start their own businesses. Others find it difficult to burn through as many still to this day see family life mainly as the woman’s responsibility and impossible to combine with the many and long working days in most kitchens. In today’s newspapers Sebastian Cordes talks about sexism in the film industry and his critique is actually a nice description of Slow Cinema and his “Visitor” – which Sebastian presented an almost finished cut version of at FoodFilmFestival in 2017 over dinner and a good debate: The film “Visitor” portray the refugee crisis through a visit to the Greek island of Chios, told in strong images and through a poem – which reflects on his own situation as a differentiated outsider and guest, – and which is not an unequal approach when Sebastian today calls for ” All the rest of us who are not exposed to anything, we must pack our egos away and keep quiet and listen .. “