Torsdag den 23. april begynder  Ramadan,  men ramadan bliver utvivlsomt på pågrund af coronaen på mange måder anderledes  i år.
Ved ramadan fastes mellem daggry og solnedgang før mange mødes til fælles måltider samt ved de natlige taraweeh-bønner i moskeen: Ramadan slutter efter en måned ved eid al-fitr, den store afslutningsfest, hvor ofter flere tusinde mødes og fejre.
De vil de fleste danske muslimer vil lave præcis de ting derhjemme, som de plejer at lave sammen med andre i moskeen- enten alene eller sammen med deres nærmeste. Der er vigtigt at huske at overholde myndighedernes retningslinjer og WHO har lagt anbefalinger op, som du kan læse her på engelsk her

Ramadanen er en gavmilde måned og de muslimske organisationer, der afholder særlige indsamlinger i forbindelse med ramadanen, er udfordrede da de må aflyse festen og større arrangementer. Selvom coronaen har lukket store dele af verden ned, har Mobilepay stadig åbent og du kan finde gruppe på nettet og facebook, der glædelig tager imod donationer. Da virussen har medført en del mere internet snyd, er det en god ide at tjekke internet adresse og linkene ekstra godt inden du donere!
Der er en del personer, der skal tage særlige hensyn under Ramadanen og det er især vigtigt at have for øje i år, da syge og folk med fx.  diabetik og hjertesygdomme ikke kan faste.Se videoer til at klare Ramadanen ved Diabetes foreningen.
Nettet er fyldt med inspiration retter, der passer til Ramadanen, som fx videoen med opskrifter,  som du  kan fryse så du har let og lækker mad ved solnedgang.
Ramadan Mubarak!

ENG/// When Ramadan begins on Thursday April 23th, it will undoubtedly be different in many ways due to the corona.
During Ramadan most fasts between dawn and sunset before meeting to share meals and fore the nightly taraweeh prayers in the mosque: Ramadan ends after a month at Eid al-fitr, the great closing party, where often thousands meet and celebrate.
This year however most Muslims will do at home exactly the things they usually do with others in the mosque – either alone or with their loved ones. It is important to remember to comply with the authorities guidelines and WHO has posted recommendations  which you can read in English here

Ramadan is a generous month for Muslims and the Muslim organizations who usually hold special events in connection with the Ramadan are challenged, as they have to cancel the party or major gatherings. Although the corona has shut down large parts of the world, Mobilepay is still open and you can find group on the web and facebook that happily accept donations. As the virus has caused a lot more internet cheating, it is a good idea to check the internet address and links extra well before you donate!
There are a number of people who need to pay special attention during the Ramadan and it is especially important to keep in mind this year, as sick and people with eg. Diabetes and heart disease cannot faste. Watch videos how to handle the Ramadan at the Diabetes Association.
The web is full of inspiration dishes that are suitable for Ramadan, such as this one above with  easy recipes that you can freeze so you have light and delicious food at sunset.

Ramadan Mubarak and stay safe!